JORD & BETON

​Indenfor jord og beton udfører vi:

 

 • Jordudgravning og planering
 • Etablering af vej og parkeringspladser
 • Olie- og forureningsoprensning
 • Ledningsrenovering
 • Støttemure
 • Nedrivning og nedbrydning
 • Støbning af fundamenter
 • Opmuring af blokke
 • Støbning af gulve og terrændæk
 • Støbning af vægge og etagedæk
 • Fundamentsforstærkning
 • Montering af betonelementer
 • Betonrenovering
 • Pilotering